تبلیغات
فیزیک - فیزیک حالت جامد
 
فیزیک
 
 
پنجشنبه 23 آذر 1391 :: نویسنده : محمد حسین اصغری

تاریخچه
در پی کشف اشعه ایکس، توسط فیزیکدان آلمانی و یلهلم کونراد رونتگن Rontgen در 10 نوامبر 1895 و بهدنبال آن ، کشف پراش پرتوهای x و انتشار یک سری محاسبات و پیش بینیهای ساده وموفقیت آمیز در مورد ویژگیهای بلورین ، بررسی فیزیک حالد جامد بعنوان گسترش ازفیزیک اتمی آغاز شد. به دلیل تاثیر متقابل و سودمند تجربه و نظریه بر یکدیگر ، یکتحریک عقلانی در فیزیک حالت جامد وجود دارد. و تعداد جوایز نوبل در دهه گذشته شاهدیبر این ادعاست. در سراسر دنیا تعداد فیزیکدانانی که بطور مفید در زمینه فیزیک حالتجامد به کار مشغولند، بیشتر از سایر رشته‌هاست.


حوزه عمل

حوزه عمل فیزیک حالت چنان است که سراسرزندگی ما را فرا گرفته است. انواع وسایل از قبیل کتابها ، صندلی ، مداد پاکنپلاستیکی ، مداد و … ، در محیط اطراف ما قرار دارند ، که همه این وسایل را انسانبرای آسایش و رفاه و یا زیبایی و استحکام بر گزیده است. هر کدام از این مواد جامددارای رنگ مشخص بافت ، استحکام ، سختی ، چکش خواری است و رسانندگی الکتریکی ،رسانندگی گرمایی ، پذیرفتاری مغناطیسی و نقطه ذوب قابل اندازه گیری دارند.

هرجسم دارای طیف های جذبی و نشری مشخصی در ناحیه مریی ، فروسرخ و فرابنفش از طیفالکترومغناطیسی است. اما در حالت کلی می‌توان گفت که همه این ویژگیها تابع دو جنبهساختار مواد است. نوع اتمها یا مولکلهایی که ماده از آنها ساخته شده است، و چگونگیپیوند یا کپه شدن آنها برای تشکیل جسم جامد. این وظیفه دشوار فیزیک حالت جامد یاشیمی فیزیک است که بکوشد تا ساختار مواد را به ویژگیهای فیزیکی یا شیمیایی مشاهدهشده آنها ربط دهد.


چرا تعداد افراد متخصص در فیزیکحالت جامد کم است؟

روشن است که فیزیک حالت جامد موضوع بسیارگسترده‌ای است و زمینه‌های جالب و مشخصی را در بر می‌گیرد که در هر یک از آنها ،بعنوان مثال مغناطیس ، می‌توان به آسانی بحث را به مسایل تخصصی کشاند. پژوهشگرانفیزیک حالت جامد در دنیا از هر رشته دیگر فیزیک بیشترند.

گستردگی موضوع از یکطرف جالب بوده و از طرف دیگر تولید اشکال می‌کند. جالب بودن آن در این است که گسترهوسیعی از پدیده‌های شاخص را برای مطالعه و پژوهش عرضه می‌کند و اشکال آن در گستردگیهر موضوع است که ، برای هر کس مشکل است که از همه آنها آگاهی پیدا کند. از این روتعداد افراد متخصص در فیزیک جامد اگر چنین متخصصانی باشند کم است.


انگیزه مطالعه فیزیک حالت جامد

ابتدا اینکه فیزیکحالت جامد بخش جدایی ناپذیری از فیزیک است و تا جایی که فیزیک را یک پیشه ارزشمندفرهنگی و علمی بدانیم، فیزیک حالت جامد نیز چنین است. اما انگیزه دیگری که در گسترشفیزیک حالت جامد نقش داشته ، آن است که این رشته بطور گسترده‌ای با خواص ماده بهشکل کپه‌ای طبیعی‌اش سر و کار دارد. به این معنی که بطور مثال یک پژوهشگر فیزیکجامد ، مس را دقیقاً به همان صورتی که در اتصالهای معمولی الکتریکی بکار می‌رود،بصورت فلز مس مطالعه می‌کند.

افزون بر این پدیده هایی مورد توجه فیزیک حالت جامداست که اغلب در فناوری از آن استفاده می گردد. تردیدی نیست که فناوری از گسترشپژوهش در فیزیک جامد بهره های فراوان برده است. شاید از بدیهی ترین زمینه هایپیشرفت بتوان از الکترونیک به ویژه کاربرد اجسام نیم رسانا در ساختن قطعات حساسالکتریکی مانند ترانزیستور ، دیود و … نام برد. بنابراین فناوری نوین بیشتر بر پایهکاربرد پدیده‌های حالت جامد قرار دارد.

رسانا یا نارسانا؟!

همانطور که می‌دانیم اتم از دو بخش اصلی به نام هسته و ابرِ الکترونی پیرامون هسته تشکیل شده است. الکترون¬ها اطراف هسته در حال حرکت‌اند و توسط نیروی جاذبه‌ی الکتروستاتیکی که بین هسته و الکترون‌ها موجود است، در قید جاذبه‌ی هسته‌ی اتم قرار دارند. حال اگر الکترون یا الکترون‌هایی در اتم موجود باشند که بتوانند خود را از قید جاذبه‌ی الکتروستاتیکی هسته رها کنند و آزادانه حرکت کنند، الکترون‌های آزاد نامیده می‌شوند. از آنجاییکه الکترون‌ها دارای بار الکتریکی منفی هستند، با حرکت خود موجب انتقال بار الکتریکی می‌شوند. ازاین‌رو مواد جامدی را که دارای الکترون آزاد هستند، رسانا یا هادی الکتریکی می‌گوییم چرا که الکترون‌ها می‌توانند درون آنها جابه‌جا شوند. از سویی دیگر اگر هیچ الکترونی در اتم نتواند خود را از قید جاذبه‌ی الکتروستاتیکی هسته‌ی اتم رها کند، دیگر عاملی برای انتقال بار الکتریکی وجود ندارد و آن ماده، نارسانا یا عایق الکتریکی نامیده می‌شود.

مقاومت ویژه‌ی الکتریکی به بیان ساده یعنی میزان مقاومت مقدار معینی از یک ماده‌ی خاص در مقابل رسانایی الکتریکی. مقاومت ویژه‌ی الکتریکی در مواد گوناگون متفاوت است و در مورد هر ماده عدد ویژه‌ای است. مثلا مقاومت ویژه‌ی الکتریکی نقره، که یک رسانای خوب محسوب می‌شود، 1.6 * 10-8 اهم متر است و مقاومت ویژه‌ی الکتریکی تفلون، که یک نارسانای قوی است، 1014 اهم متر است. (توجه کنید که چه تفاوت زیادی دارند!) در جدول 1 مقاومت ویژه‌ی الکتریکی برخی مواد در دمای اتاق (27 درجه‌ی سانتی‌گراد) داده شده است.

جدول 1 مقاومت ویژه­ ی الکتریکی چند ماده در دمای اتاق بر حسب اهم متر

نام ماده

مقاومت ویژه­ ی الکتریکی (اهم متر)

نقره

1.6 * 10-8

مس

1.7 * 10-8

آلومینیوم

2.8 * 10-8

آهن

10 * 10-8

ژرمانیوم

4.6 * 10-1

سیلیسیوم

100 - 1000

شیشه

1010 - 1014

تفلون

1014

همانطور که در جدول1 نیز مشخص است، رساناها دارای مقاومت ویژه‌ی الکتریکی بسیار کم و نارساناها دارای مقاومت ویژه‌ی الکتریکی بسیار زیاد هستند. با دقت در این جدول به موادی مانند سیلیسیوم و ژرمانیوم برمی‌خوریم که مقاومت ویژه‌ی الکتریکی آن‌ها بین مقاومت ویژه‌ی الکتریکی رساناها و نارساناها است. این مواد را که مقاومت ویژه‌ی الکتریکی آن‌ها نه شبیه رساناها و نه شبیه نارساناها است، نیمه‌رسانا یا نیمه‌هادی می‌گوییم.

همه‌ی آنچه تاکنون گفته شد مطابق آن چیزی است که در فیزیک کلاسیک بیان می‌شود. همانطور که می‌بینیم فیزیک کلاسیک می‌تواند تفاوت بین رسانا و نارسانا را با بیانی ساده و به خوبی مشخص کند؛ اما آیا می‌داند که چرا رسانایی الکتریکی در رساناهای گوناگون متفاوت است؟ چرا الماس و گرافیت که هر دو از عنصر کربن تشکیل شده‌اند، یکی نارسانا و دیگری رسانا است؟ چرا مقاومت ویژه‌ی الکتریکی رساناها با افزایش دما بیشتر می‌شود، اما مقاومت ویژه‌ی الکتریکی نیمه‌رساناها همانطور که در آزمایش هم دیده می‌شود با افزایش دما، کمتر می‌شود؟ و ... . این‌ها چند نمونه از پدیده‌هایی است که در فیزیک کلاسیک بدون پاسخ می‌ماند.

یک نظریهی جدید!

.نظریهی نواری؟!

همانطور که می‌دانیم الکترون‌ها در مدارهای معینی که هر یک انرژی ویژه‌ای دارند، در اطراف هسته‌ی اتم حرکت می‌کنند. این مقدار انرژی را تراز انرژی آن مدار می‌گوییم. به هر یک از این مدارها و  تراز انرژی وابسته به آن، یک حالت کوانتومی برای الکترون‌های آن اتم می‌گوییم.

در یک اتم الکترون‌ها ابتدا ترازهای پایین‌تر انرژی را پر می‌کنند. به بیان دیگر حالت‌های کوانتومی در هر اتم از تراز پایین به بالا توسط الکترون‌های آن اتم اشغال می‌شود. (این ماجرا مشابه آن است که شما درون یک کاسه تعدادی تیله بریزید، واضح است که تیله‌هایی که ابتدا می‌ریزید در تَهِ کاسه قرار می‌گیرند و تیله‌های بعدی به تدریج روی تیله‌های پایینی می‌ایستند.)

هنگامیکه همه‌ی الکترون‌ها به ترتیب ترازهای انرژی را از پایین به بالا پر می‌کنند، می‌گوییم اتم در حالت پایه‌ی خود قرار دارد. از طرف دیگر، الکترون می‌تواند با جذب مقداری انرژی، تراز خود را ترک کند و به تراز بالاتری که خالی است برود که در این حالت می‌گوییم اتم برانگیخته شده است. مقدار این انرژی دقیقا برابر مقدار اختلاف انرژی دو تراز است.

خُب، آنچه تاکنون بیان شد مربوط به یک اتمِ تنها بود. اما در اجسام جامد که متشکل از تعداد بسیار زیادی اتم است، ترازهای انرژیِ الکترون‌ها چگونه‌اند؟ پاسخ این پرسش همان چیزی است که به آن نظریه‌ی نواری می‌گوییم و مبتنی بر اصول مکانیک کوانتوم است. (ادامه‌ی ماجرا را با دقت بیشتری بخوانید!)

در جسم جامد به جای یک اتم، با مجموعه‌ای از اتم‌های نزدیک به هم سر و کار داریم. بنابراین دیگر فقط با یک هسته (با بار مثبت) و تعدادی الکترون (با بار منفی) که اطراف هسته‌ی اتم حرکت می‌کند، روبرو نیستیم؛ بلکه اکنون تعداد بسیار زیادی الکترون هستند که تحت تاثیر نیروهای حاصل از تمام هسته‌های مثبت قرار دارند. دانشمندان مدت‌های طولانی این مسئله‌ی بسیار پیچیده را بررسی کردند تا بالاخره نتایج زیر را بدست آورند:

·ترازهای انرژی الکترون‌ها در جسم جامد، مانند ترازهای انرژی الکترون‌ها در یک اتم، مقدار انرژی ویژه‌ای دارند.

·ترازهای انرژی الکترون‌ها در جسم جامد، مانند ترازهای انرژی الکترون‌ها در یک اتم، مقدارهایی گسسته‌اند. (یعنی ترازهای انرژی الکترون‌ها در جسم جامد هر مقداری نمی‌تواند باشد و فقط مقادیر خاصی هست. بنابراین می‌گوییم این مقدار پیوسته نیست و گسسته است. به این نوع کمیت‌ها در مکانیک کوانتومی، کمیت کوانتیده گفته می‌شود.)

·هر تراز انرژی تنها توسط یک الکترون می‌تواند پر شود. (در بعضی کتاب‌ها می‌گویند هر تراز انرژی توسط دو الکترون با اسپین مخالف پر می‌شود. البته این دو، متناقض هم نیستند و فقط بیان‌ها در مورد تراز انرژی با یکدیگر متفاوت است!).

·و مهم‌تر از همه اینکه ترازهای انرژی الکترون‌ها در جسم جامد، نوارهای مشخصی را تشکیل می‌دهند. هر نوار انرژی شامل تعداد بسیار زیادی ترازهای گسسته است که از نظر مقدار انرژی بسیار به هم نزدیک‌اند. تفاوت انرژی برخی نوارها بسیار زیاد است. یعنی بین آخرین تراز انرژی نوار پایین با اولین تراز انرژی نوار بالا، اختلاف انرژی زیادی وجود دارد. در این فاصله هیچ تراز انرژی وجود ندارد، یعنی الکترون‌ها در این فاصله نمی‌توانند قرار بگیرند. این ناحیه را ناحیه‌ی ممنوع یا گاف انرژی می‌گوییم  (شکل 1).


شکل 1- نحوه قرارگیری ترازها، نوارها و گاف انرژی

 .با توجه به این توضیحات، به نظر شما الکترون‌ها چگونه در جسم جامد توزیع می‌شوند؟ در جسم جامد الکترون‌ها به ترتیب از پایین‌ترین تراز انرژی در پایین‌ترین نوار توزیع می‌شوند. از آنجاییکه در هر تراز انرژی فقط یک الکترون می‌تواند قرار بگیرد، ترازهای انرژی به ترتیب توسط الکترون‌ها پر می‌شوند تا یک نوار انرژی کاملا پر شود. الکترون‌های بعدی در ترازهای انرژی نوار بالاتر قرار می‌گیرند و این ماجرا ادامه می‌یابد تا همه‌ی الکترون‌ها در ترازهای انرژی جا بگیرند. بدین ترتیب آخرین نوار انرژی یا کاملا از الکترون پر است و یا نیمه‌پر است. واضح است نوارهای انرژی پایین‌تر همگی پر هستند و نوارهای انرژی بالاتر همگی خالی هستند.

همانطور که بیان شد در یک اتم الکترون‌ها می‌توانند با جذب مقداری انرژی، که دقیقا برابر اختلاف دو تراز انرژی است، از یک تراز انرژی پایین‌تر به تراز انرژی بالاتر بروند. در جسم جامد هم الکترون‌ها با جذب انرژی می‌توانند از تراز انرژی پایین‌تر به تراز انرژی بالاتر در همان نوار منتقل شوند. اما برای تغییر تراز انرژی از یک نوار به نوار بالاتر، انرژی بسیار زیادی لازم است که در شرایط معمولی، اتفاق نمی‌افتد. بنابراین گذار الکترون از یک تراز انرژی به تراز انرژی دیگر، تنها در صورتی انجام می‌شود که نوار نیمه‌پر باشد؛ چون الکترون‌ها فقط می‌توانند به ترازهای انرژی بالاتر در همان نوار گذار کنند و گذار از یک نوار به نوار بالاتر امکان‌پذیر نیست

از آنجاییکه الکترون‌های موجود در نوارهای پر، امکان گذار از یک تراز انرژی به تراز انرژی بالاتر را ندارند، بنابراین سهمی در رسانایی الکتریکی ندارند. به بیان دیگر تنها الکترون‌هایی که در نوارهای نیمه‌پر قرار دارند و امکان گذار از یک تراز انرژی به تراز انرژی بالاتری در همان نوار را دارند، در رسانایی الکتریکی جسم جامد نقش دارند. دقت کنید وقتی می‌گوییم الکترون از یک تراز انرژی به تراز انرژی بالاتری رفته، منظور افزایش سطح انرژی الکترون است، نه حرکت فیزیکی! (یعنی تلاش نکنید زیر میکروسکوپ دنبال ترازها و نوارهای انرژی بگردید!!!)

رسانا، نارسانا و نیمه‌رسانا در نظریه‌ی نواری

الف) ساختار نواری اجسام رسانا

اگر در ساختار نواری جسم جامد، نوار نیمه‌پر وجود داشته باشد، آن جسم رسانا است. زیرا الکترون‌های نوار نیمه‌پر به آسانی و تحت تاثیر اختلاف پتانسیل الکتریکی که دو سر رسانا اِعمال می‌شود، می‌توانند تراز انرژی خود را تغییر دهند و در رسانایی الکتریکی شرکت کنند. این الکترون‌ها را الکترون‌های رسانش و نوار نیمه‌پر را نوار رسانش می‌گوییم. پس مشخصه‌ی اصلی رساناها، وجود نوار نیمه‌پر در ساختار نواری آن‌ها است (شکل 2).


شکل 2- نحوه قرارگیری ترازها، نوارها و گاف انرژی در یک جسم رسانا

 

ب) ساختار نواری اجسام نارسانا

در ساختار نواری جامدات نارسانا، نوار نیمه‌پر وجود ندارد. گاف انرژی در جامدات نارسانا بسیار بزرگ است و بنابراین هیچ الکترونی نمی‌تواند از نوار پر به نوار خالی گذار کرده و موجب رسانایی الکتریکی شود. در این مواد رسانایی الکتریکی انجام نمی‌شود (شکل 3).


شکل 3- نحوه قرارگیری ترازها، نوارها و گاف انرژی در یک جسم نارسانا

 

 پ) ساختار نواری اجسام نیمه‌رسانا

در ساختار نواری جامدات نیمه‌رسانا، همانند نارسانا، نوار نیمه‌پر وجود ندارد. اما گاف انرژی در نیمه‌رساناها بسیار کمتر از نارساناها است. در نیمه‌رسانا، بالاترین نوار پر را نوار ظرفیت و پایین‌ترین نوار خالی را نوار رسانش می‌گوییم. کوچک بودن گاف انرژی در جامدات نیمه رسانا موجب می‌شود که تعدادی از الکترون‌های نوار ظرفیت حتی در دمای اتاق برانگیخته شده، به نوار رسانش بروند و در رسانایی الکتریکی شرکت کنند. با افزایش دما، الکترون‌های بیشتری امکان گذار از نوار ظرفیت به نوار رسانش می‌یابند و بنابراین رسانایی الکتریکی بیشتر می‌شود (شکل 4).

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


جمعه 16 آذر 1397 10:44 ق.ظ

Appreciate it. Ample data.

cialis online deutschland cialis kaufen cialis bula acquistare cialis internet cialis therapie prix de cialis cialis 5mg billiger generic low dose cialis buy cialis cheap 10 mg cialis 30 day sample
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:31 ب.ظ

Useful information. Cheers!
cialis 10mg prix pharmaci opinioni cialis generico cialis side effects cialis en 24 hora cialis patent expiration achat cialis en itali cialis tadalafil cialis tablets for sale price cialis best enter site 20 mg cialis cost
سه شنبه 13 آذر 1397 06:32 ب.ظ

Many thanks, Great stuff.
cialis online holland cuanto cuesta cialis yaho wow cialis 20 cialis y deporte side effects of cialis cialis rezeptfrei sterreich sialis cialis purchasing cialis cost cialis with 2 days delivery
سه شنبه 13 آذر 1397 07:23 ق.ظ

Incredible a lot of great knowledge!
generic cialis pill online cost of cialis cvs cialis pills boards cialis soft tabs for sale generic cialis in vietnam buy cialis sample pack generic cialis review uk tarif cialis france generic cialis review uk i recommend cialis generico
یکشنبه 11 آذر 1397 06:57 ب.ظ

You've made your position very clearly..
cialis taglich opinioni cialis generico cialis en 24 hora cialis professional yohimbe cialis pas cher paris cialis manufacturer coupon we choice cialis pfizer india acquistare cialis internet cialis canada on line cialis tablets for sale
یکشنبه 11 آذر 1397 06:32 ق.ظ

Whoa lots of good information.
enter site very cheap cialis buy cialis sample pack cialis 5 mg funziona cialis purchasing estudios de cialis genricos cialis 5 effetti collaterali cialis 100 mg 30 tablet cialis purchasing we recommend cheapest cialis buy cialis online nz
شنبه 10 آذر 1397 07:17 ب.ظ

Amazing lots of awesome tips.
cheap cialis look here cialis order on line miglior cialis generico cialis diario compra cialis generika in deutschland kaufen purchasing cialis on the internet pastillas cialis y alcoho generic cialis tadalafil canadian discount cialis cialis y deporte
جمعه 9 آذر 1397 06:53 ب.ظ

Lovely write ups, Thanks!
the best choice cialis woman best generic drugs cialis cialis without a doctor's prescription best generic drugs cialis cialis bula cialis side effects cialis 20mg prix en pharmacie cost of cialis cvs purchasing cialis on the internet 5 mg cialis coupon printable
جمعه 9 آذر 1397 07:06 ق.ظ

Incredible loads of helpful material.
cialis 30 day sample cialis italia gratis buy online cialis 5mg cialis 5mg prix cialis en 24 hora 40 mg cialis what if i take cialis kaufen prezzo cialis a buon mercato prix cialis once a da il cialis quanto costa
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:36 ق.ظ

You actually explained it wonderfully!
calis buy cialis online nz safe site to buy cialis online cialis generique we choice cialis pfizer india online cialis cialis coupons viagra or cialis weblink price cialis cialis 5 mg schweiz
چهارشنبه 11 مهر 1397 05:31 ق.ظ

Nicely put. Kudos!
cialis daily dose generic the best site cialis tablets 5 mg cialis coupon printable sialis cialis 5 effetti collaterali prix de cialis comprar cialis navarr cialis lilly tadalafi cialis 05 cialis diario compra
دوشنبه 9 مهر 1397 04:23 ق.ظ

Truly a lot of amazing info.
buy cialis prix de cialis cialis for bph cialis generic buy cialis uk no prescription precios de cialis generico bulk cialis we use it 50 mg cialis dose cialis generico in farmacia import cialis
یکشنبه 1 مهر 1397 06:30 ق.ظ

You made your stand quite effectively.!
buy viagra usa canada drug pharmacy buy vistagra usa canadian pharmaceuticals stocks northwest pharmacies online canada medication list canadian medications online pharmacies india top rated canadian pharmacies online cialis from canada
چهارشنبه 28 شهریور 1397 03:12 ق.ظ

Whoa a good deal of valuable tips.
canada discount drugs cialis rx cialis para comprar cialis soft tabs for sale cialis canada cialis savings card generic cialis at walmart cialis farmacias guadalajara 200 cialis coupon cialis preise schweiz import cialis
پنجشنبه 15 شهریور 1397 07:07 ب.ظ

You actually said this adequately.
cialis tablets for sale cialis for daily use try it no rx cialis cialis venta a domicilio cialis 5 mg scheda tecnica how do cialis pills work where do you buy cialis cialis for sale south africa how do cialis pills work cialis prezzo di mercato
چهارشنبه 14 شهریور 1397 11:06 ق.ظ

Amazing forum posts. Thanks!
safe canadian online pharmacies trust pharmacy canada canadian pharmacies buy vistagra usa canadian pharmaceuticals reviews drugs for sale online drugs for sale usa online pharmacies india buy viagrow pro canada medication
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:15 ق.ظ

Nicely put, Many thanks.
effetti del cialis acquisto online cialis cialis great britain we choice free trial of cialis cialis preise schweiz cialis efficacit only now cialis 20 mg buy cialis online nz cialis lowest price cialis kaufen bankberweisung
یکشنبه 11 شهریور 1397 07:23 ب.ظ

Tips effectively applied..
we use it cialis online store we recommend cialis best buy look here cialis cheap canada does cialis cause gout cialis 5 mg schweiz buy online cialis 5mg we choice cialis pfizer india only best offers 100mg cialis cialis preise schweiz where to buy cialis in ontario
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:32 ق.ظ

Fine write ups. Kudos!
online viagra uk sildenafil uk online cheap generic viagra online uk buy levitra viagra viagra best buy buy viagra using paypal buy viagra uk next day delivery buy viagra superdrug can u buy viagra over the counter cheapest viagra with prescription
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:09 ب.ظ

This is nicely put! .
cialis cost cialis daily reviews cialis therapie cialis generico milano cialis en mexico precio only here cialis pills chinese cialis 50 mg cialis diario compra buy cialis cheap 10 mg enter site very cheap cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 11:34 ق.ظ

With thanks! Lots of forum posts!

enter site natural cialis cialis official site tesco price cialis click here take cialis generic low dose cialis order cialis from india cialis authentique suisse acheter cialis kamagra 40 mg cialis what if i take we choice free trial of cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 12:04 ب.ظ

Cheers! Quite a lot of tips.

cialis prezzo in linea basso cialis generika in deutschland kaufen cialis lilly tadalafi can i take cialis and ecstasy achat cialis en europe cialis generico postepay cialis per paypa price cialis wal mart pharmacy cialis 50 mg soft tab cialis 5mg
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 07:40 ق.ظ

You've made your point extremely nicely.!
buy viagra super active online i want to buy viagra online can you buy viagra at walgreens uk viagra cheap viagra online buy viagra thailand how to buy viagra without a prescription order online viagra where to buy generic viagra viagra online canada
شنبه 18 فروردین 1397 05:03 ب.ظ

You have made your point very well.!
cialis coupon free cialis cialis efficacit canada discount drugs cialis cialis dosage cialis for sale cialis daily new zealand cialis 5 mg schweiz ou acheter du cialis pas cher we use it 50 mg cialis dose
شنبه 4 فروردین 1397 09:25 ب.ظ

Valuable postings. Appreciate it.
cialis super kamagra only here cialis pills cialis 5 mg para diabeticos does cialis cause gout cheap cialis cialis daily new zealand generic cialis levitra price cialis wal mart pharmacy cialis prezzo di mercato buying cialis in colombia
پنجشنبه 2 فروردین 1397 10:17 ق.ظ

Regards, Lots of forum posts!

what is cialis canada discount drugs cialis where do you buy cialis cialis 5mg prix cialis generic availability estudios de cialis genricos order generic cialis online generic low dose cialis tesco price cialis buying cialis in colombia
سه شنبه 30 آبان 1396 06:28 ب.ظ
شما مطمئنا شور و شوق خود را در کار شما می توانید ببینید
نوشتن. عرصه امیدوار است حتی بیشتر نویسندگان پرشور مانند شما که نیستند
می تونم بگم که چطور باور دارند تمام وقت برو
بعد از قلب تو
جمعه 12 آبان 1396 07:48 ب.ظ
در واقع یک قطعه اطلاعات خنک و مفید است. من خوشحالم
که شما این اطلاعات مفید را با ما به اشتراک گذاشتهاید.
لطفا ما را به روز نگه دارید مثل این. با تشکر از شما برای به اشتراک گذاری.
سه شنبه 17 مرداد 1396 09:56 ق.ظ
Hello, Neat post. There's a problem together with your site in internet explorer, may check this?

IE nonetheless is the marketplace chief and a large portion of people will
pass over your excellent writing because of this problem.
دوشنبه 16 مرداد 1396 02:25 ب.ظ
Great beat ! I wish to apprentice at the same time as you amend your website, how can i subscribe for a blog web site?
The account aided me a appropriate deal. I were tiny bit acquainted of this your broadcast offered shiny clear idea
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : محمد حسین اصغری
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :